می تونی بحث درباره اتوماسیون بازاریابی چیست؟ چگونه کسب‌و‌کارتان را متحول می‌کند؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!