می تونی بحث درباره چگونه چرخه فروش یا فرآیند فروش وب سایت را بهینه‌سازی کنیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!