رشد سریع کسب و کار در شرایط فعلی چگونه ممکن می‌شود؟

کسب و کار اینترنتی طبق تحقیقات مستمر در مورد رشد شرکت‌ها به ایجاد لیست بلندی از عواملی که عملکرد رشد را تحت تاثیر قرار مدهند، انجامیده است. در عین حال، کسب و کار اینترنتی دارای رشد سریع (High Growth Firms) به مفهوم شرکت‌هایی که رشد و توسعه بالایی را در چند سال متوالی تجربه کرده‌اند،  مفهومی نسبتا جدید در عرصه کسب و کار اینترنتی است.

با نگاهی به پرکاربردترین عوامل رشد، استفاده از آن‌ها در مفهوم شرکت‌هایی با رشد سریع بررسی تا یک الگوی ارتباطی متقابل برای سطوح مختلف فعال  ، کارآفرینی هوشمند، اکوسیستم استخراج نماییم.

شرکت های (Firm) مختلف در کسب و کار اینترنتی

عوامل جمعیتی و آماری (Demographics):

هر  با مشخصه‌هایی همچون حجم، عمر، نوع صنعت و موقعیت مکانی شناخته می‌شود. البته تاثیر مطلق این عوامل بر کسب و کار اینترنتی دارای رشد سریع، چندان مشخص نیست.

برای مثال اغلب مقاله‌ها حجم یک کسب و کار کوچک را نقطه قوتی برای رشد سریع کسب و کار اینترنتی معرفی می‌کنند. برخی دیگر از مزایای حجیم بودن کسب و کار اینترنتی که شامل طیف گسترده‌ای از نیروی انسانی با مهارت‌های گوناگون را موثر بر رشد سریع کسب و کار اینترنتی می‌دانند.

اما طبق جدیدترین مطالعه در تاثیرگذاری عوامل مختلف بر رشد سریع کسب و کار اینترنتی و شرکت‌ها، توسط دو موسسه Kauffman Foundation و OECD تاثیر عمر کسب و کار را مهم‌تر از اندازه آن ارزیابی کرده‌اند.

نوآوری (Innovation):

تحقیقات زیادی نشان دهنده این است که مفهوم کسب و کار اینترنتی با رشد سریع همراه با میزان نوآوری و خلاقیت آن مجموعه بوده است. طبق این بررسی ها در اکثر این کسب و کار اینترنتی دارای رشد سریع، نوآوری در فرایند تولید محصول دیده می‌شود.

اما موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که بیشتر این اطلاعات به دست آمده، در کشورهای توسعه یافته که دارای سطح بالایی از صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژی هستند.

در کشورهای توسعه یافته، عمده سرمایه‌گذاری‌ها بر روی نوآوری‌های جدید و توسعه محصول‌ها می‌باشد. در حالی که هر چه از لبه تکنولوژی و فناوری‌های جدید دور و به کشورهای جهان سوم نزدیک‌تر می‌شویم، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها برای دستیابی به روش‌های جایگزین به عنوان مزیت رقابتی در کسب و کار اینترنتی متمرکز است.

مدیریت (Management):

تصمیم‌های کارآفرین هوشمند در مدیریت یک کسب و کار اینترنتی، تعیین کننده میزان اثر بخشی نوآوری یامنابع جایگزین در کسب مزیت رقابتی در بازار هدف هستند.

ظرفیت یک کسب و کار اینترنتی در «کسب، تلفیق، تبدیل و به کارگیری دانش» شاخص کلیدی قابلیت آن کسب و کار در «جمع‌آوری، ساختن و بازآفرینی، فاکتورهای رقابتی داخلی و بیرونی برای روبه رو شدن با  محیط به شدت متغیر اقتصادی است.» در این میان هر چه توان جذب دانش سازمانی یک کسب و کار اینترنتی و قدرت مانور آن بیشتر باشد به عملکرد بهتر و بالاتری دست می‌یابد.

کارآفرینان (Entrepreneurs) در کسب و کار اینترنتی

سرمایه انسانی (Human Capital):

معیارهایی مثل سطح سواد عمومی، تجربه کار صنعتی، مدیریتی و کارآفرینی هوشمند در یک کشور، در ماندگاری، نوآوری، سودآوری و رشد سریع کسب و کار اینترنتی تاثیر فراوانی دارد. همچنین شایان ذکر است که جنسیت مدیر یک شرکت نیز در موفقیت و رشد کسب و کار اینترنتی تاثیرگذار است.

کسب و کارهایی که توسط بانوان تاسیس می‌شوند رشد کندتری دارند. این نظریه حتی در بررسی‌ها نیز به دلیل اینکه تعداد کمی از بانوان به کارآفرینی می‌پردازند، نشان می‌دهد. خانم‌ها برای ورود به بازار هدف با چالش بیشتری نسبت به مردان مواجهند.

انگیزش (Motivation):

کارآفرینی معمولا با انگیزه‌های متنوعی توسط کارآفرینان راه‌اندازی می‌شود. برخی از افراد به دلیل بیکاری اقدام به راه اندازی کسب و کار اینترنتی می نمایند دارای شانس بقای کم و رشد کمتر هستند.

شرکت‌های خانوادگی نیز به دلیل عملکرد محافظه کارانه رشد متفاوتی نسبت به همدیگر دارند. برخی از کارآفرینی ها به دلیل کسب شان اجتماعی صورت می‌گیرد که درآمد معادل اشتغال ثابت اما با انعطاف‌پذیری بیشتر را به همراه دارد.

میل به رشد، دلیل کافی برای تجربه رشد سریع کسب و کار اینترنتی نیست بلکه تنها یک دلیل لازم است.

فرصت ها و شبکه سازی (Opportunity and Network):

ارتباط میان تحصیلات و تجربه کاری با تلفیق شم کارآفرینی، قابلیت یک کارآفرین هوشمند را در تشخیص و شناسایی فرصت‌ها یک حوزه کاری را تعیین می‌کنند.

کارآفرین معمولا در صنایعی که تجربه کاری فراوانی دارد، در زمان مناسب که فرصت با ارزشی را شناسایی کند، اقدام به راه اندازی کسب و کار اینترنتی جدید می‌نمایند. طیف دیگری از کارآفرین هوشمند هستند که تجربه‌ کاری ندارند و باید برای یافتن فرصت‌های جدید به شبکه اجتماعی خود که در طول زمان ساختند پناه ببرند که شروع آن معمولا  از محیط کار است.

رشد سریع کسب و کار اینترنتی را چگونه عملی کنیم؟
اکوسیستم (Ecosystem)

سطح توسعه و پیشرفت (ِDevelopment Level):

اکوسیستم کارآفرینی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و بهبود است در حالی که برای تغییر عوامل ورودی کارآفرینی همانند منابع ملی، نیروی کار ماهر، تامین کنندگان مواد اولیه، سیستم مالی، زیرساخت‎ها و فرهنگ مشتریان به مدت زمان بیشتری برای ایجاد تغییر نیاز دارند.

پتانسیل کارآفرینی هوشمند، محصول ارتباط نزدیک و متقابل کارآفرینان، شرکت های نوپا، سرمایه گذاران، دانشگاه ها و … است. در این میان نقش انکوباتورها، شتاب دهنده ها، کنفرانس ها، رویدادهای اجتماعی و فرصت های تامین مالی همانند وام ها، وام بلاعوض، سرمایه گذاران خطرپذیر، امکان شکل گیری و احتمال موفقیت کسب و کار اینترنتی را در کارآفرینی هوشمند را افزایش می‌دهد.

قوانین حاکم (Regulatory Environment):

چنانچه در یک کشور هزینه راه اندازی کسب و کارها بالا باشد، کارآفرین هوشمند به دنبال راه‌های جایگزین مناسب گذران زندگی بشری در آن جامعه می‌روند. دولت ها می‌توانند برای تسهیل در رشد ایجاد کارآفرینی هوشمند با ساده سازی قوانین حاکم بر فعالیت بخش خصوصی به موضوع راه اندازی کسب و کار اینترنتی کمک نمایند.

سیاست ها و برنامه ها (Policy and Programs):

کسب و کار اینترنتی جدید به دلیل تجربه کافی نداشتن در بازار هدف با خطر ورشکستگی رو به رو هستند. برنامه های تامین مالی جمعی به عنوان منابع مالی و شبکه سازی برای شناسایی فرصت‌ها در جهت کاهش ورشکستگی می‌توانند کمک زیادی بکنند. در کشورهای توسعه یافته سیاست‌ها طوری تدوین و اجرایی می‌شوند که کارآفرین هوشمند در جهت ایجاد کسب و کار اینترنتی با رشد سریع گام بردارند.

اجزای مختلف هر یک از سه بخش شرکت ها، کارآفرینان و اکوسیستم به واسطه جریان اطلاعات، در ارتباط نزدیک و متقابل با یکدیگر هستند. رشد سریع نیازمند ساده سازی مسائل محیطی می‌باشد، اما نباید در این میان پیچیدگی فرایند رشد از نظر یک کسب و کار اینترنتی جدید دور بماند. معمولا عوامل تاثیرگذار بر رشد کسب و کار اینترنتی هدف سیاست‌های مداخله‌ای هستند، که اهمیت درک پیچیدگی فرایند رشد، دو چندان می‌کند.

رشد سریع (High Growth Firms: HGF)

مطالعه بر روی کسب و کار اینترنتی و استارت‌آپ ها با رشد سریع یکی از موضوعات پرطرفداری است که توجه سازمان‌های مختلف را در مطالعات کاربردی کارآفرینی هوشمند به خود جلب کرده است. بر اساس اصول سیاست گذاری، فضای کارآفرینی هوشمند باید منجر به رشد اقتصادی و خلق استار آپ‌ها با رشد سریع شود.

این کسب و کارهای نوپا درصد کمی حدود پنج درصد از تعداد کل کسب و کارها را تشکیل می‌دهند. اما نزدیک به ۵۰ درصد از شغل‌های جدید را در جامعه خلق کردند.

با توجه به این حجم شغل‌ها که شرکت‌های نوپا ایجاد می‌کنند، توجه سیاست گذاران و همچنین محققان بیشتری را در جهت پاسخگویی به این سوال جلب شده است،  چگونه کسب و کار اینترنتی نوپا را با رشد سریع بیشتری ایجاد کنیم؟

چالش‌های بسیاری در سطح بنیادین برای پاسخ به این سوال نمایان می‌گردد. در مقاله دیگری با عنوان سلیکون ولی به آن پرداختیم که نمی‌توان این اکوسیستم را در موقعیت‌های جغرافیایی دیگر شبیه‌سازی کرد. مهمتر از همه تعریف جامع برای “ کسب و کار اینترنتی با رشد سریع” وجود ندارد.

این تعریف‌ها اختلاف زیادی، در نشانگرهای تعیین کننده، کارمندان، سود، تولید، دارایی ها  معیار اندازه گیری مقدار مطلق، درصد، لگاریتم، شاخص حتی بازه زمانی هستند.

در نتیجه قسمت قبل، تعاریف شرکت با رشد سریع جامع نبوده و در مورد کلیه سازمان های اقتصادی صدق نمی کند و بسته به عمر سازمان، اندازه، صنعت و مکان، اعتبار خود را از دست میدهد.

تعریف (OECD (Organization for Economic Cooperation and Development از کسب و کار اینترنتی های با رشد سریع به این صورت است:

شرکتی با حداقل ۱۰ کارمند در زمان راه‌اندازی کسب و کار که در یک بازه زمانی ۳ ساله رشد سالانه ۲۰% را تجربه کند. این تعریف به عنوان تعریف استاندارد به کار گرفته شده اما در اقتصادهایی که شرکت های بسیار کوچک بخش اعظم فعالیت ها را انجام می‌دهند کارایی ندارد. به طور مثال در کشورهای سوئد و رومانی حدود ۸۰% از شرکت های فعال و با رشد سریع دارای کمتر از ۱۰ کارمند هستند.

با این اوصاف روشن است که تعریف واحدی برای کسب و کار اینترنتی با رشد سریع وجود ندارد. این موضوع منجر به مطرح شدن این سوال می‌شود،

آیا همه شرکت‌هایی با رشد سریع، صرف نظر از نشانگرها و معیار اندازه گیری، از یک نوع هستند؟

توجه به این چالش‌ها دانش و آگاهی ما را نسبت به ساختار شرکت‌هایی با رشد سریع افرایش می‌دهد. همچنین باعث ارتباط معنادار میان تحقیق‌ها و عملیات اجرایی برای رسیدن به این سطح از رشد کسب و کار اینترنتی می‌شود. اما بررسی‌ها حاکی از آن است که رشد سریع در میان این شرکت یکسان نیست، آنچه که کارآفرین هوشمند و دولت‌ها در سساست‌گذاری‌ها باید به دنبال آن باشند، رسیدن به رشد پایدار در سطح کسب و کارهای مختلف است.

منظور از رشد پایدار، قابلیت حفظ نرخ رشد بالا برای چندین سال پیاپی و عبور از تهدیدات و رویدادهای محیطی تاثیرگذار بر کسب و کار است.

اما برای تعریف کاربردی رشد پایدار ابتدا باید سه مشخصه سنجش رشد را معرفی نماییم:

ماندگاری:

این مشخصه مقیاسی برای بقا عمر کسب و کار و قابل پیش‌بینی رشد مثبت کسب و کار اینترنتی است. شرکت‌هایی با رشد سریع باید با تعیین استراتژی‌های مناسب کسب و کار خود باید بتوانند برای دوره‌ی بلند مدتی رشد مثبت را تجربه نمایند و کمترین نوسان از رشد مثبت به رشد منفی را داشته باشند. همچنین رشد سریع این شرکت‌ها باید قابلیت تکرارپذیری را داشته باشد.

نوسان:

این معیار نیز مقیاس دیگری از رشد پایدار در عدم اطمینان و ریسک‌پذیری است. منظور از نوسان در یک کارآفرینی هوشمند، میزان تغییرات در نرخ رشد پایدار رابطه‌ی مستقیمی با عدم پیش‌بینی قطعیت عملکرد در یک کسب و کار در آینده است. یک شرکت بی‌ثبات یقینا دارای ریسک بیشتر و احتمال ورشکستگی بالایی در چند سال آینده خواهد داشت.

ادامه حیات:

این فاکتور مقیاسی از تناسب با بازار در یک کسب و کار است. مسلما شرکت‌هایی که به بازار دسترسی مناسبی ندارند، محکوم به حذف شدن از چرخه فعالیت در چند سال آتی خواهد بود. شرکت‌هایی با رشد سریع باید بتوانند نرخ عمر بیشتری نسبت به عمر متوسط شرکت‌های رقیب به دست آورند، چرا که رشد طبیعی و ارگانیک نشانه‌ی حرکت درست در راستای حل مشکل بسیاری از مشتریان است.

اگر چه نتایج این تحقیقات علمی بر اساس اطلاعات استخراجی از شرکت‌های رومانیایی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ به دست آمده است، اما باز شاهد تفاوت چشمگیری در کارایی تعریف‌های مختلف از یک شرکت با رشد سریع هستیم.

تعریف OECD در برابر تعریف X% برتر:

در برخی از مطالعه‌ها درباره شرکت‌هایی با رشد سریع،  این کسب و کارها بر اساس حضور در بین درصد خاصی از شرکت‌ها در یک بازه زمانی انتخاب می‌شوند. تنها با این شاخص رشد سریع، مسلما شرکت‌هایی با رشد مقطعی و حتی نوسان بالا در گروه شرکت‌هایی با رشد سریع قرار می‌گیرند. اما طبق تعریف OECD ، متوسط نرخ رشد بالاتری را هدف گیری نموده و نتایج بهتری را کسب می‌نماید.

اشتغال بیشتر در برابر تولید سرانه بیشتر:

اگر هدف از سیاست گذاری در راستای ایجاد کسب و کار با رشد سریع افزایش اشتغال نیروی انسانی باشد، استفاده از شاخص تولید سرانه نسبت به تعریف OECD درتناقض است. چرا که در اکثر مواقع تولید سرانه بیشتر، به معنای کاهش نیروی انسانی است. شرکت‌های با رشد سریع که با معیار تولید سرانه بیشتر انتخاب شده باشند، بالطبع نتایج معکوس نسبت به انتظار از خود نشان خواهند داد و به پایداری کمتر، نوسان بیشتر که در نهایت منجر به ورشکستگی شرکت ختم شدند.

توزیع متغیر:

وقتی از شاخص‌های درآمدی و تعداد نیروی انسان، به عنوان نشانگر شرکت‌هایی با رشد سریع صحبت به میان می‌آید، اغلب شرکت‌های منتخب شامل کسب و کارهایی با عمر کمتر، اندازه بزرگتر و شرکت‌های دانش بنیان هستند. اما هنگامی که از معیارهای سوددهی و تولید سرانه در تعیین شرکت‌‍‌هایی با رشد سریع استفاده می‌گردد، توزیع کسب و کارها طیف گسترده‌تری از عمر و اندازه را در بر می گیرد.

بنابراین ماهیت نشانگرها و شاخص‌های کاربردی متفاوت، در انتخاب شرکت‌هایی با رشد سریع تاثیر بسزایی دارد.

ایجاد شرکت هایی با رشد سریع اولین بار در دیدگاه سیاست گذاری کارآفرینی هوشمند که هدف اصلی از ایجاد آن نسبت به ایجاد تعداد شرکت‌های بیشتر ارجحیت پیدا کرد، به وجود آمد.

این تغییر نگرش با درک این مفهوم که کیفیت بر کمیت مقدم است و همه شرکت ها یکسان نیستند، به وجود آمد. اما یک گام موثر در کارآفرینی هوشمند زمانی به وجود آمد که از ایجاد “شرکت‌هایی با رشد سریع” به سمت ایجاد “شرکت‌هایی با رشد سریع و با کیفیت” تغییر نگرش داد.

رشد سریع کسب و کار اینترنتی را چگونه عملی کنیم؟

مدیران کسب و کارهای جدید، متاسفانه در شروع کار اهداف متعددی از جمله رشد سریع و شناسایی سرمایه‌گذاری نوپا خود در سر می‌پرورانند. اما موفقیت کسب و کار اینترنتی، یک شبه ایجاد نمی‌شود، هیچ «عصاره جادویی» برای افزودن به دستورالعمل‌ها راه‌اندازی و دستیابی به نتایج فوری وجود ندارد، هیچ چیز تضمین شده نیست.

با وجود این، استراتژی‌هایی برای رسیدن به نقاط عطف رشد کسب و کار وجود دارد که می‌تواند کسب و کار اینترنتی را به سوی موفقیت سوق دهد.

آپریل دیویس، بنیانگذار خدمات دوست‌یابی آنلاین کوپید کرو نیز گفت:

«با نگاهی به رشد کسب و کارهای کوچک، برخورداری از کارکنان شایسته و متخصص حایز اهمیت بیشتری است. در این کسب و کار ها به افرادی نیاز است که از بالازدن آستین‌های خود برای انجام وظایف محوله واههمه‌ای نداشته باشند. هیچ وقت عبارت « کار من نیست» را در مواجه با مسایل کاری استفاده نکنند.»

کریستین لانگ، مدیرعامل کسب و کار اینترنتی نرم‌افزار Tradeshift می‌گوید،

«با به کارگیری کارکنان برجسته روشی مطمئن برای اطمینان از رشد سریع کسب و کار است.»

بیل ریلی، کارآفرین هوشمند تعمیر خودرو مستقر در ویسکانسین می‌گوید،

تمرکز بر منابع درآمدی آتی، به جای جلب توجه مشتریان جدید، یعنی بر روی مشتریان فعلی که در حال حاضر دارید معطوف نمایید.

می‌توانید با اجرای برنامه وفاداری مشتری یا راهبردهای بازاریابی مبتنی بر رفتارهای خرید قبلی،  آن‌ها را ترغیب کنید که خریدشان را تکرار نمایند. این تمرکز بر بازار هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سعی در تامین بودجه دارید.

ریلی می‌گوید، «در گذشته، هدف کسب و کار خود را بر فرانشیز قرار داده بودم که در بانک‌ها خبری از آن نبود. ما یاد گرفتیم که بر بازار بزرگی برای آنچه که می‌خواهیم انجام دهیم وجود دارد. این روند موجب تحریک تمایل بانکدار می‌شود زیرا او به بازگشت سرمایه بیشتر از آرمان‌های کسب و کار اهمیت می‌دهد.»

اما روش‌های بسیاری برای محدود نمودن تهدیدهای خارجی و داخلی وارد به شرکت و رشد آن وجود دارد. یکی از مهمترین منابع برای کمک به انجام این مهم، ارائه دهنده بیمه کسب و کار شما است.

مایک دی هیتری، معاون بخش تولید Travelers می‌گوید،

«کسب و کارهای کوچک برای رفع اختلالاتی که می‌توانند منجر به توقف کسب و کار شوند، به مدیریت رشد نیاز دارند. برای مثال «سرقت اطلاعاتی کارکنان، گزارش‌های مشتری و طراحی‌های محصول یک کسب و کار کوچک را می‌تواند از پا بیاندازد و هزینه‌های زیادی را به آنها تحمیل نماید  که در نهایت باعث کاهش وفاداری و اعتماد به نفس مشتری نسبت به کسب و کار شما می‌شود.

هیچ یک از خط مشی‌های مدیران کسب و کار قادر به پوشش نقض داده و خسارات سایبری نیست. کسب و کارهای کوچک باید با بررسی و جستجوی محصول‌های دارای بیمه که به آنها در بهبود و پوشش هزینه‌های بازسازی و همچنین پرونده‌های حقوقی کمک زیادی می‌کند، قابلیت خود را در این راستا افزایش دهند.»

دی‌هیتری گفت،

« یکی از ویژگی‌هایی که استارت‌آپ‌ ها و کسب و کار اینترنتی موفق اغلب از آن برخوردار هستند،  قابلیت تغییر سریع در پاسخ به تغییرات بازار است.»

لانگ اظهار داشت که داشتن رویکردی چابک در توسعه، هم از لحاظ شرکت و هم محصول به رشد سریع کسب و کار کمک خواهد کرد. لانگ به بیزینس نیوز دیلی گفت،

«کسب و کار خودتان را با تغییرات سریع بازار هماهنگ و سازگار کنید، چرا که شما قادر به آزمودن رویکردهای مختلف کسب و کار اینترنتی و انتخاب بهترین آنان هستید. از شکست خوردن هیچ واهمه‌ای نداشته باشید، انتخاب کنید و به جلو حرکت کردن ادامه دهید.»

تمرکز بر تجربه مشتری و همچنین درک مشتریان از کسب و کار شما در واقع به رونق یا شکست کارآفرینی هوشمند می‌انجامد. با ارایه تجارب کیفی محصولات، تمجیدهای سریع مشتریان در رسانه های اجتماعی، آوازه و شهرت برند تجاری‌تان را به همه جای دنیا برسانید.

به گفته دی‌هیتری،

«رشد سریع کسب و کار اینترنتی به خشنود سازی مشتریان فعلی و بالقوه شما وابستگی زیادی دارد. در مقایسه با کسب و کار های بزرگ، کسب و کارهای کوچک خیلی باهوش‌تر عمل می‌کنند چرا که اغلب توانایی مشاهده، پیش‌بینی و پاسخ مناسب به نیازهای مشتریان را دارا هستند. اکثر شرکت‌های کوچک موفق، از ارائه سریع محصول و خدمت نوآورانه جدید به بازار و همچنین گسترش و بهبود روابط مشتری در بلند مدت برخوردار هستند.

دنیس تاجلو، رئیس و مدیرعامل Astro Gallery of Gems نیز اشاره می‌کند:

«که با گوش فرا دادن به مشتریان، درک نیازهای فعلی آنان و ارایه پاسخ مناسب برای مرتفع ساختن نیازشان اهمیت بسیاری دارد. با متنوع‌سازی ارایه خدمت و محصول خود به سادگی می‌توانید سلیقه‌‌های در حال تغییر مشتریان‌تان را  جامه عمل بپوشانید. به خاطر داشته باشید که برای خدمت به مشتری اینجا هستید که همان دلیل کارآفرینی هوشمند شماست.»

در سال‌های ابتدایی عمر استارت آپ و کسب و کار اینترنتی، باید از هدایت هر منبع درآمدی به سمت شرکت که امری ضروری و حیاتی است، مطمئن شوید. سرمایه‌گذاری مجدد درآمدها در رشد سریع کسب و کار خیلی ضروری است. برای مرحله بعدی برنامه‌ریزی کنید، حتی اگر به معنای پیش‌بینی تمامی احتمال‌ها و انتخاب بهترین روش برای پایداری و امنیت تکامل کسب و کار شما محسوب شود.

دیویس گفت،

«ریشه کسب و کارتان را محکم کنید تا شاهد رشد پایدار آن باشید. اگر بتوانید این کار بنیادی را انجام دهید، اگرچه سازگاری چندان دشوار نیست اما بخش مهم کار شما را تشکیل می‌دهد.»

رشد سریع کسب و کار اینترنتی را چگونه عملی کنیم؟

اقداماتی که به رشد پایدار کسب و کار اینترنتی‌تان می‌تواند خیلی کمک کند:

۱- افراد مناسب استخدام کنید

قبل از هر کاری باید مطمئن شوید کارکنان شما می‌توانند شما را در این موفقیت همراهی نمایند. لذا حتمن در استخدام و بکارگیری افراد متخصص و مسئولیت‌پذیر برای موفقیت استارت آپ تان نهایت دقت را نمایید. کارکنان شما باید در وقف توانایی خود در راستای موفقیت کسب‌ و کار شما منحصربفرد باشند. تنها با استخدام افراد مناسب برای رشد سریع کسب‌ و کار اینترنتی و تشکیل یک تیم منسجم عملی کردن هر پروژه‌ای ممکن می‌شود.

۲- روی مدل‌های درآمدی تثبیت شده کسب و کار اینترنتی متمرکز شوید

روی مشتریان فعلی بیشتر از جذب مشتریان جدید تمرکز کنید. با استفاده از وفادارسازی مشتریان همچنین بازاریابی دهان به دهان، بهره‌گیری از راهبردهای بازاریابی و بررسی رفتار مشتریان‌تان، آنان خریدشان را تکرار نمایند و از آن مهم‌تر محصول و خدمت شما را به دوستان و آشنایان خود معرفی نمایند. همچنین اگر به‌دنبال جذب یک سرمایه‌گذار خطرپذیر هستید تمرکز روی بازار تثبیت شده‌ی‌تان اهمیت زیادی دارد.

۳- میزان ریسک را تا اندازه ممکن کاهش دهید

ریسک‌پذیری در شروع و رشد کسب‌ و کار بخش اجتناب‌ناپذیر یک استارت آپ است. اما باید قبول کرد که نمی‌توانیم همه‌چیز را پیش‌بینی و کنترل کنیم. اما با آگاهی از تاکتیک‌های خاص، می‌توانیم خطرات محیطی داخلی و خارجی را محدود نماییم. که یکی از رایج‌ترین راه‌ها برای کاهش ریسک بیمه است.

کسب و کار‌های کوچک باید طوری رشد خود را مدیریت کنند که مداوم باشد و متوقف نشود. برای مثال سرقت اطلاعات کارکنان، مشتریان و طراحی محصولات می‌تواند هزینه‌های زیادی به‌دنبال داشته باشد و یک کسب‌ و کار کوچک را نابود کند؛ در نتیجه آن‌ها باید بتوانند با استفاده از بیمه خسارات وارده را جبران کنند.

پس از این‌که کسب‌ و کار کمی رشد کرد فضا و تجهیزات بیشتری به آن اضافه می‌شود و محصولات بیشتری تولید می‌کند. بهتر است چند وقت یک‌‌بار بیمه خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید به‌خوبی کسب و کارتان را پوشش می‌دهد.

۴- انعطاف‌پذیر باشید

یکی از مشخصاتی که به موفقیت یک استارت آپ در کارآفرینی  هوشمند کمک زیادی می‌کند، توانایی تغییر مسیر و انعطاف‌پذیری آن هماهنگ با تغییرات محیطی و بازار است. رویکرد منعطف‌پذیر در ارایه محصول و خدمت به بازار هدف منجر به رشد سریع‌تر کسب و کار اینترنتی شما می‌شود. وقتی چنین استراتژی را در پیش بگیرید بالطبع قادر خواهید بود تا رویکردهای گوناگونی را آزمایش و بهترین‌ استراتژی را از میان آنها برگزینید.

۵- روی تجربه‌ مشتری تمرکز کنید

سطح رضایتمندی مشتریان به راحتی با تولید محصول با‌‌ کیفیت حفظ و بهترین نوع تبلیغ محسوب می‌شود. نگرش مشتریان به کسب‌ و کار شما می‌تواند آن را موفق یا ورشکسته نماید. اگر محصول و خدمت شما از نظر کیفی در سطح بالایی ارایه شود، مسلما مشتریان راضی نسبت به آن واکنش مناسبی را نشان می‌دهند. به‌ سرعت در شبکه‌های اجتماعی از نام تجاری شما تعریف خواهند کرد؛ اما اگر نارضایتی پیش بیاید با سرعت نور همه را باخبر خواهند کرد.

اگر به‌دنبال رشد سریع استارت آپ خود هستید، باید کاری کنید که به تعداد مشتریان‌ راضی شما افزوده شود. همانطور که بارها اشاره کردم، کسب و کارهای کوچک نسبت به شرکت‌های بزرگ چابک‌تر هستند. این شرکت‌ها راحت‌تر می‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای مشتریان خود باشند. کسب و کارهای کوچک موفق از این توانایی به نحو مطلوبی استفاده کرده‌اند، همچنین با تولید محصول‌های خلاقانه و ارائه  خدمات متمایز توانسته‌اند در مدیریت ارتباط با مشتری فوقالعاده عمل کنند.

۶- روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید

کسب‌ و کار شما در سال‌های اول خود تقریبا سودی برای‌تان نخواهد داشت و تمام درآمدش را باید خرج خودش کنید. اگر یک کسب‌ و کار نوپا بتواند روی خودش سرمایه‌گذاری کند رشدش سریع‌تر می‌شود. این‌که در سال‌های اول، تمام در‌آمد کسب‌ و کار را در خودش خرج کنید اهمیت زیادی دارد. اگر به‌دنبال رشد سریع هستید باید سریع و زیاد سرمایه‌گذاری کنید.

۷- دوراندیش باشید

سرعت عمل یک کسب‌ و کار نوپا اهمیت زیادی در موفقیت آن دارد اما برنامه‌ریزی برای قدم‌های بعدی و در نظر گرفتن تمام سناریو‌های ممکن هم بهترین روش پیش‌گیری از رکود کسب‌ و کار و تضمین رشد آن است.

خیلی سپاسگزارم از شما که این مقاله را مطالعه نمودید امیدوارم که به پارامترهای بیان شده در جهت موفقیت کسب و کار اینترنتی آشنا شده باشید و از این تاکتیک‌ها را در استارت آپ و فروشگاه اینترنتی خود استفاده نمایید. شما هم اگر نظر خاصی در مورد رشد سریع کسب و کار نوپا دارید حتمن خوشحال خواهیم شد آن را با ما در میان بگذارید.

معمولا صاحبان کسب‌وکارها در آغاز فعالیت‌شان انرژی زیادی دارند و می‌خواهند به‌سرعت به همه‌ی امور رسیدگی کنند. اما دیری نمی‌پاید که متوجه می‌شوند کارهای زیادی وجود دارد که یا وقت کافی برای انجام آنها ندارند یا تجربه و دانش آنها در آن موارد کافی نیست. از سوی دیگر نقدینگی‌شان محدود است و نمی‌توانند افرادی را برای انجام آن کارها استخدام کنند و بنابراین سرخورده و ناامید می‌شوند.

این موضوع برای همه‌ی کسب‌وکارهای کوچک اتفاق می‌افتد و امری کاملا طبیعی است. یکی از بهترین شیوه‌ها برای رفع این مشکل، برون‌سپاری امور به شرکت‌ها و افراد متخصص است. در این مطلب، ۶ کار مهم را که برون‌سپاری آنها برای کسب‌وکارهای کوچک ضروری است بررسی می‌کنیم.

۱. بازاریابی محتوا

بازاریابی محتوا یکی از برون سپاری های رایج کسب و کارهای کوچک و متوسط

امروزه بیشتر افراد ازطریق تلفن هوشمند و موتور جست‌وجو به‌دنبال کسب‌وکارها می‌گردند، بنابراین بازاریابی آنلاین گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر برای جلب نظر مشتریان است. برای اینکه مشتریان کالا یا خدماتی را بخرند، باید از وجود یک یا چند برند آگاه شوند و درادامه با توجه به اطلاعات ارائه‌شده تصمیم‌ بگیرند که آن کالا یا خدمت را می‌خواهند یا نه؛ مهم‌ترین مرحله در این زنجیره همان آگاهی از وجود برند است و این کار ازطریق بازاریابی محتوا صورت می‌پذیرد.

اگر صاحبان کسب‌وکارهای کوچک بدون داشتن تجربه‌ی چندانی برای انجام این کار، بخواهند بازاریابی محتوایی انجام دهند، به‌احتمال زیاد زمان و پول‌شان هدر خواهد رفت. بنابراین بهتر است بازاریابی محتوا را به شرکت‌هایی بسپارند که سال‌ها روی تکنیک‌های بازاریابی محتوایی کار کرده‌اند و می‌دانند چگونه و چه زمانی باید استراتژی‌های مناسب را برای آن کسب‌وکار اتخاذ کنند. برخی از خدمات این شرکت‌ها عبارت‌اند از:

 • تولید محتوا؛
 • کپی رایتینگ؛
 • سئو (بهینه‌سازی برای موتورهای جست‌وجو)؛
 • مدیریت تبلیغات محتوایی.

۲. طراحی وب‌سایت

جهان امروز، جهان آنلاین است. چیزی که برند یا کسب‌وکاری را به مشتریان و کسانی که به‌دنبال کسب‌وکارها می‌گردند معرفی می‌کند، وب‌سایتی با طراحی حرفه‌ای و منحصربه‌فرد است. بیل اریکسون (طراح وردپرس) می‌گوید برای ساخت وب‌سایت ۱۴ هفته زمان لازم است. اگر یک کسب‌وکار بخواهد سه ماه و نیم برای طراحی وب‌سایتش وقت بگذارد، بقیه‌ی امور مهم کسب‌وکار را چه کسی باید انجام دهد؟

با توجه به این موضوع، برون‌سپاری طراحی وب‌سایت کار عاقلانه‌ای به‌نظر می‌رسد. متخصصان این کار با نظر خودتان اجزای وب‌سایت را هم ازلحاظ سبک و هم ازلحاظ تکنیک طراحی می‌کنند و علاوه‌بر صرفه‌جویی در زمان، نیازهای کسب‌وکار شما را نیز برطرف خواهند کرد. خدماتی که این افراد انجام می‌دهند، به شرح زیر است:

 • طراحی و قالب‌بندی وب‌سایت؛
 • هاستینگ برای وب‌سایت؛
 • کدگذاری HTML/CSS؛
 • عیب‌یابی و رفع مشکلات فنی.

وب‌سایت باید با اندازه‌ها و رزولوشن صفحه‌نمایش تلفن‌های همراه نیز سازگار باشد تا موجب افزایش رضایت مشتریان شود.

۳. عکاسی و فیلم‌برداری

برون سپاری عکاسی و فیلم برداری

تصاویر و ویدئوها برای افزایش درآمد یک کسب‌وکار ابزار قدرتمندی هستند، اما آیا می‌دانید اگر این تصاویر و ویدئوها بی‌کیفیت یا غیرحرفه‌ای باشند به‌جای جذب مشتریان آنها را فراری می‌دهند؟

برای انتشار تصاویر و ویدئوهای حرفه‌ای باید دوربین‌ها و تجهیزات پیشرفته‌ای داشته باشید که خب بسیار گران‌قیمت هستند. علاوه‌براین، برای عکاسی،‌ فیلم‌برداری و ویرایش عکس و فیلم نیز مهارت‌هایی لازم است. بهتر است این کار را به عکاسان حرفه‌ای که چشم‌های دقیقی دارند و می‌توانند با تهیه‌ی تصاویر فوق‌العاده، بازدیدکنندگان وب‌سایت‌تان را جذب و پیام برندتان را به آنها منتقل کنند بسپارید.

برای بنرها یا طرح‌های گرافیکی موردنیاز هم می‌توانید از شرکت‌های مجرب کمک بگیرید تا از شر دردسرهای طراحی خلاص شوید.

۴. مدیریت شبکه‌های اجتماعی

امروزه شبکه‌های اجتماعی در نقش پلی ارتباطی با بازار هدف، اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند. اما ارسال مطالب به این شبکه‌ها ممکن است بیشتر از آنچه فکر می‌کنید وقت‌تان را بگیرد و مسلما این مدت‌زمان را می‌توانید به کارهای مهم‌تری اختصاص دهید. برخی از شرکت‌ها یا افراد می‌توانند محتوای رسانه‌های اجتماعی‌تان را دائما به‌روزرسانی کنند و با انتشار مطالب جدید این رسانه‌ها را فعال نگه‌ دارند.

۵. مسائل مالی و مالیاتی

برون سپاری مالی و مالیاتی

یکی از پیچیده‌ترین امور مربوط به کسب‌وکار، حسابداری و قوانین مالیاتی است. حتی بزرگ‌ترین کسب‌وکارها خودشان نمی‌توانند از پسِ مسائل مالی شرکت‌شان بربیایند و نیاز به مشاوره‌ی مالی دارند. اما استخدام مشاور مالی و تیم حسابداری هزینه‌ی زیادی دارد و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک نمی‌توانند این هزینه را بپردازند.

براساس مطالعه‌ای، ۷۱% از شرکت‌های کوچک مسائل مالیاتی خودشان را برون‌سپاری می‌کنند. ۵۰% از آنها مسائل مربوط به حقوق و دستمزد و ۱۴% حسابداری شرکت را به یک مؤسسه خدمات مالی می‌سپارند. ۲۸% از این شرکت‌ها اظهار داشتند که هر ماه با بستن دفاتر و حساب‌ها مشکل پیدا می‌کنند. به‌همین‌دلیل اشتباهات مالی فراوان در دفاتر این شرکت‌ها رخ می‌دهد که سبب می‌شود شرکت ازنظر مالی به‌خطر بیفتد. شرکت‌های مالی هم در زمینه‌ی حسابداری و هم در زمینه‌ی امور مالیاتی می‌توانند به شرکت‌های کوچک و متوسط خدمات ارزنده‌ای ارائه دهند. این خدمات ارزنده از یک سو سبب می‌شود صاحبان کسب‌وکارها با خیال راحت به امور اصلی شرکت بپردازند و از سوی دیگر در هزینه‌هایشان صرفه‌جویی می‌شود.

خدماتی که شرکت‌های مالی ارائه می‌دهند، شامل موارد زیر است:

 • خدمات حسابداری
 • خدمات مالیاتی
 • مدیریت حقوق و دستمزد
 • خدمات حسابرسی
 • ارزیابی ریسک
 • مشاوره مالی

هرچه کسب‌وکار بیشتر رشد کند و دفاتر پیچیده‌تر شوند، برون‌سپاری آن مهم‌تر می‌شود. کوتاهی در این مورد می‌تواند به‌معنای شکست یا یک فاجعه‌ی مالی باشد. علاوه‌بر خدمات حسابداری، این شرکت‌ها می‌توانند در زمینه‌ی امور مالیاتی و قانونیِ کسب‌وکارتان، خدماتی نیز به شما ارائه دهند. ناآگاهی از قوانین مالیاتی و قانونی‌بودن امور کسب‌وکار ممکن است برایتان دردسرساز شود. بنابراین اگر در زمینه‌ی مالیاتی و کار قانونی کارشناس نیستید اجازه بدهید دیگران این کار را برایتان انجام دهند.

۱ دیدگاه برای “رشد سریع کسب و کار در شرایط فعلی چگونه ممکن می‌شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

question