فنون ارتقاء خلاقیت با TRIZ

آلتشولر TRIZ

فنون ارتقاء خلاقیت با TRIZ


خلاقیت
: نگاه نو، روش نو

خلاقیت: تولید ایده های نو را گویند

خلاقیت: فرایند کشف مفاهیم جدید

خلاقیت: یعنی رهایی از عادت های ذهنی

خلاقیت: یافتن راههای جدید برای حل مسائل

خلاقیت: توانایی تفکر+ کشتن ویروس های ذهنی

خلاقیت: توانایی دیدن و آگاه شدن و پاسخ دادن است.

خلاقیت: توانایی ارائه راه حل جدید برای حل مسائل

خلاقیت: عبارت است از کنش دانش، تخیل و ارزیابی

خلاقیت: توانایی تجسم ، پیش بینی و ارائه ایده های نو

خلاقیت: توانایی ایجاد ایده های جدید دارای ارزش برای مشتری.

خلاقیت: یعنی نگاهی متفاوت به پدیده هایی که مردم نیز نگاه می کنند.

خلاقیت: توانایی حل مسایلی است که فرد قبلا حل آنها را نیاموخته است.

خلاقیت: یعنی توانایی پرورش یا به وجود آوردن یک انگاره یا اندیشه جدید

خلاقیت: عبارت است از فرایند یافتن راه‌های جدید برای انجام دادن بهتر کارها

خلاقیت: بکار گیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است

خلاقیت: یعنی نگاهی متفاوت به پدیده هایی که سایر مردم نیز آنها را می نگرند.

خلاقیت: عمیق تر نگاه کردن و خارج شدن از پشت درهای بسته است.(تورنس)

خلاقیت: یعنی تلاش برای ایجاد یک تغییر هدفدار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان

خلاقیت: عبارت است از هر نوع روند تفکری که مسئله ای را بطور مفید و بدیع حل کند.

خلاقیت: عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به روشی نوین

خلاقیت: خلق چیزی که وجود ندارد، یا اگر دارد باید مورد بازنگری و تغییر یا اصلاح قرار گیرد

خلاقیت: شکستن کلیشه ها، توانائی تغییر در چارچوب طرح و یک راه جدید برای رسیدن به ایده‌ها است.

منبع: ایران تریز

دیدگاهتان را بنویسید

question