در ابتدا لیست کاملی از کلمات کلیدی مورد نظرتان آماده کنید، تعداد کلمات کلیدی در این لیست محدودیتی ندارد. تا جایی که می‌توانید از منابع مختلف مانند سایت‌های رقیب در یافتن ایده‌های مناسب برای کلمات کلیدی بهره بگیرید، غلط‌های املایی احتمالی را لحاظ کنید و عبارت‌های دو، سه و چهار کلمه‌ای را نیز در کلمات کلیدی خود بگنجانید. در بهینه سازی سایت یا همان سئو انتخاب کلمات کلیدی مناسب نقش بسزایی را ایفا می‌کنند پس زمان کافی برای این کار صرف کنید. لیست اولیه کلمات کلیدی شما می‌تواند در حدود ۳۰۰ یا ۴۰۰ کلمه و عبارت را شامل شود که برای تازه کاران می‌تواند مناسب باشد ولی اجازه دهید که در کنار هم این لیست را در حد امکان کوتاه کرده و کلمات کلیدی مناسب را از میان آنها انتخاب کنیم.

ساخت لیست نهایی کلمات کلیدی
محاسبه شاخص KEI
با استفاده از چوب جادویی سئو یعنی شاخص بازدهی کلمات کلیدی (KEI: Keyword Efficiency Index) مشخص می‌شود که از هر کلمه یا عبارت انتظار چه تعداد ورودی از موتورهای جستجو را باید داشته باشید. هرچقدر این شاخص بالاتر باشدکلمات کلیدی مناسب تر هستند.

عوامل موثر در کیفیت کلمات کلیدی به شرح زیر است:

ارتباط (R: Relevance)
در واقع همان میزان ارتباط کلمات کلیدی شما با مطالب موجود در صفحه و آن چیزی که به کاربران ارائه می دهید است.

ما کلمات کلیدی را با توجه به این فاکتور به سه دسته تقسیم می کنیم و براساس میزان ارتباط آنها با سایت نمره ی ۱، ۲ و یا سه برایشان منظور می کنیم و در یک ستون جدا در فایل اکسل در مقابل  هر کلمه کلیدی یادداشت می‌کنیم.

۱ برای ارتباط زیاد

۲ برای ارتباط متوسط

۳ برای ارتباط کم

تعداد جستجو (Sv: Search Volume)
که نشانگر تعداد دفعات جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر توسط کاربران در طول یک ماه می‌باشد.

ابزارهای مناسب گوناگونی برای این کار موجود است برای مثال با استفاده از Wordtracker و جستجوی کلمه مورد نظر (برای مثال free ecard) نتایجی شبیه به عکس زیر به شما نمایش می‌دهد که در آن تعداد جستجوی ماهانه برای کلمه مورد نظر توسط کاربران و همچنین کلمات کلیدی پیشنهادی دیگری قابل مشاهده است. برای مثال کلمه کلیدی free ecard در هر روز ۱۱۳۸۴ بار و نتیجتا ۳۴۷۲۰۱ بار در ماه نمایش داده می‌شود.

تعداد جستجوی کلمات کلیدی

نکته ای که در این بخش باید به آن توجه کنید آن است که این ابزار کلمات کلیدی فارسی را پشتیبانی نمی‌کند و بهتر است که برای یافتن کلمات کلیدی مناسب فارسی در این بخش از سرویس رایگان Google Adwords استفاده کنید که زبان فارسی را بخوبی پشتیبانی می‌کند و کلمات کلیدی دیگری را نیز به شما پیشنهاد می‌دهد.

در پایان ستون دیگری به فایل اکسل اضافه می‌کنیم و نتایج این بخش را برای هر کلمه کلیدی در آن قرار می‌دهیم.

رقابت (C: Competition)
به شما نشان می‌دهد که چه تعداد از رقیبان صفحه خود را برای این کلمات کلیدی سئو کرده‌اند. در واقع تمام سایت‌هایی که کلمات کلیدی مشابه به شما دارند رقبای آنلاین شما در جذب کاربران هستند. در نتیجه کلمات کلیدی که رقبای کمتری برای شما به همراه دارند شاخص بالاتری خواهند داشت و برای شما کلمات کلیدی مناسب‌تری هستند.

تشخیص میزان رقابت راه ساده‌ای دارد. در موتور جستجوی گوگل کلمات کلیدی مورد نظرتان را جستجو کنید و با توجه به تصویر زیر این معیار را بدست خواهید آورد. در گذشته مطلبی در این بلاگ منتشر شده با عنوان موتور جستجوی گوگل – ۱۱ نکته کاربردی که رجوع به آن می‌تواند برای انجام بهتر این مرحله به شما کمک کند.

رقابت در کلمه کلیدی

در ستون دیگری از فایل اکسلی که تهیه کردید نتایج این بخش را برای هر کلمه کلیدی در مقابل آن قرار دهید. در نهایت جدولی به شکل زیر خواهید داشت:

در ابتدا لیست کاملی از کلمات کلیدی مورد نظرتان آماده کنید، تعداد کلمات کلیدی در این لیست محدودیتی ندارد. تا جایی که می‌توانید از منابع مختلف مانند سایت‌های رقیب در یافتن ایده‌های مناسب برای کلمات کلیدی بهره بگیرید، غلط‌های املایی احتمالی را لحاظ کنید و عبارت‌های دو، سه و چهار کلمه‌ای را نیز در کلمات کلیدی خود بگنجانید. در بهینه سازی سایت یا همان سئو انتخاب کلمات کلیدی مناسب نقش بسزایی را ایفا می‌کنند پس زمان کافی برای این کار صرف کنید. لیست اولیه کلمات کلیدی شما می‌تواند در حدود 300 یا 400 کلمه و عبارت را شامل شود که برای تازه کاران می‌تواند مناسب باشد ولی اجازه دهید که در کنار هم این لیست را در حد امکان کوتاه کرده و کلمات کلیدی مناسب را از میان آنها انتخاب کنیم. ساخت لیست نهایی کلمات کلیدی محاسبه شاخص KEI با استفاده از چوب جادویی سئو یعنی شاخص بازدهی کلمات کلیدی (KEI: Keyword Efficiency Index) مشخص می‌شود که از هر کلمه یا عبارت انتظار چه تعداد ورودی از موتورهای جستجو را باید داشته باشید. هرچقدر این شاخص بالاتر باشدکلمات کلیدی مناسب تر هستند. عوامل موثر در کیفیت کلمات کلیدی به شرح زیر است: ارتباط (R: Relevance) در واقع همان میزان ارتباط کلمات کلیدی شما با مطالب موجود در صفحه و آن چیزی که به کاربران ارائه می دهید است. ما کلمات کلیدی را با توجه به این فاکتور به سه دسته تقسیم می کنیم و براساس میزان ارتباط آنها با سایت نمره ی 1، 2 و یا سه برایشان منظور می کنیم و در یک ستون جدا در فایل اکسل در مقابل  هر کلمه کلیدی یادداشت می‌کنیم. 1 برای ارتباط زیاد 2 برای ارتباط متوسط 3 برای ارتباط کم تعداد جستجو (Sv: Search Volume) که نشانگر تعداد دفعات جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر توسط کاربران در طول یک ماه می‌باشد. ابزارهای مناسب گوناگونی برای این کار موجود است برای مثال با استفاده از Wordtracker و جستجوی کلمه مورد نظر (برای مثال free ecard) نتایجی شبیه به عکس زیر به شما نمایش می‌دهد که در آن تعداد جستجوی ماهانه برای کلمه مورد نظر توسط کاربران و همچنین کلمات کلیدی پیشنهادی دیگری قابل مشاهده است. برای مثال کلمه کلیدی free ecard در هر روز 11384 بار و نتیجتا 347201 بار در ماه نمایش داده می‌شود. تعداد جستجوی کلمات کلیدی نکته ای که در این بخش باید به آن توجه کنید آن است که این ابزار کلمات کلیدی فارسی را پشتیبانی نمی‌کند و بهتر است که برای یافتن کلمات کلیدی مناسب فارسی در این بخش از سرویس رایگان Google Adwords استفاده کنید که زبان فارسی را بخوبی پشتیبانی می‌کند و کلمات کلیدی دیگری را نیز به شما پیشنهاد می‌دهد. در پایان ستون دیگری به فایل اکسل اضافه می‌کنیم و نتایج این بخش را برای هر کلمه کلیدی در آن قرار می‌دهیم. رقابت (C: Competition) به شما نشان می‌دهد که چه تعداد از رقیبان صفحه خود را برای این کلمات کلیدی سئو کرده‌اند. در واقع تمام سایت‌هایی که کلمات کلیدی مشابه به شما دارند رقبای آنلاین شما در جذب کاربران هستند. در نتیجه کلمات کلیدی که رقبای کمتری برای شما به همراه دارند شاخص بالاتری خواهند داشت و برای شما کلمات کلیدی مناسب‌تری هستند. تشخیص میزان رقابت راه ساده‌ای دارد. در موتور جستجوی گوگل کلمات کلیدی مورد نظرتان را جستجو کنید و با توجه به تصویر زیر این معیار را بدست خواهید آورد. در گذشته مطلبی در این بلاگ منتشر شده با عنوان موتور جستجوی گوگل – 11 نکته کاربردی که رجوع به آن می‌تواند برای انجام بهتر این مرحله به شما کمک کند. رقابت در کلمه کلیدی در ستون دیگری از فایل اکسلی که تهیه کردید نتایج این بخش را برای هر کلمه کلیدی در مقابل آن قرار دهید. در نهایت جدولی به شکل زیر خواهید داشت: جدول کلمات کلیدی ارتباط بیشتر، تعداد جستجوی بیشتر و رقبای کمتر شاخص شما را برای کلمات کلیدی افزایش می دهد در ادامه به محاسبه شاخص هر کلمه کلیدی یا KEI میپردازیم: در فرمول کلاسیک که به شکل زیر است میزان ارتباط نقشی ندارد. فرمول تعیین شاخص ولی با استفاده از فرمول جدید به شکل زیر می‌توانید نقش ارتباط با محتوا را نیز در فرمول لحاظ کنید و تخمین مناسب‌تری بدست آورید. فرمول بهینه برای تعیین شاخص حالا ستون دیگری به فایل اکسل اضافه می‌کنیم و با استفاده از فرمول گذاری در اکسل که در شکل نمایش داده‌ایم به محاسبه شاخص بازدهی کلمات کلیدی می‌پردازیم. لیست نهایی کلمات کلیدی انتخاب بهترین کلمات کلیدی در ابتدا تمام کلمات کلیدی را بر اساس شاخص بازدهی مرتب کنید، همانطور که قبلا اشاره کردیم بالا بودن شاخص بازدهی نشانگر کلمه کلیدی مناسب تر است. شما برای افزایش بازدید سایتتان از موتورهای جستجو نیاز به کلمات کلیدی زیادی ندارید. 5 کلمه کلیدی برتر را انتخاب کنید و به آنها رنگ سبز دهید سپس 30 کلمه کلیدی مناسب بعدی را انتخاب کرده و با رنگ زرد مشخص کنید و 65 کلمه کلیدی بعدی را بعنوان مکمل با رنگ قرمز متمایز کنید. در پایان لیست مناسبی از کلمات کلیدی دارید که رنگ سبز را بعنوان اولین انتخاب، رنگ زرد را بعنوان گزینه بعدی و رنگ قرمز را تنها در موارد خاص بکار بگیرید. بروزرسانی جدید گوگل قصد دارد که ابزار جدیدی را برای تعیین تعداد جستجوی کلمات کلیدی توسط کاربران در ماه معرفی کند و در آینده دسترسی به ابزار keywords tool external ممکن نخواهد بود. بزودی مقاله‌ای برای معرفی قابلیت‌ها و امکانات این ابزار جدید منتشر خواهیم کرد.

جدول کلمات کلیدی

ارتباط بیشتر، تعداد جستجوی بیشتر و رقبای کمتر

شاخص شما را برای کلمات کلیدی افزایش می دهد

در ادامه به محاسبه شاخص هر کلمه کلیدی یا KEI میپردازیم:

در فرمول کلاسیک که به شکل زیر است میزان ارتباط نقشی ندارد.

فرمول تعیین شاخص

ولی با استفاده از فرمول جدید به شکل زیر می‌توانید نقش ارتباط با محتوا را نیز در فرمول لحاظ کنید و تخمین مناسب‌تری بدست آورید.

فرمول بهینه برای تعیین شاخص

حالا ستون دیگری به فایل اکسل اضافه می‌کنیم و با استفاده از فرمول گذاری در اکسل که در شکل نمایش داده‌ایم به محاسبه شاخص بازدهی کلمات کلیدی می‌پردازیم.

لیست نهایی کلمات کلیدی

انتخاب بهترین کلمات کلیدی
در ابتدا تمام کلمات کلیدی را بر اساس شاخص بازدهی مرتب کنید، همانطور که قبلا اشاره کردیم بالا بودن شاخص بازدهی نشانگر کلمه کلیدی مناسب تر است.

شما برای افزایش بازدید سایتتان از موتورهای جستجو نیاز به کلمات کلیدی زیادی ندارید. ۵ کلمه کلیدی برتر را انتخاب کنید و به آنها رنگ سبز دهید سپس ۳۰ کلمه کلیدی مناسب بعدی را انتخاب کرده و با رنگ زرد مشخص کنید و ۶۵ کلمه کلیدی بعدی را بعنوان مکمل با رنگ قرمز متمایز کنید.

در پایان لیست مناسبی از کلمات کلیدی دارید که رنگ سبز را بعنوان اولین انتخاب، رنگ زرد را بعنوان گزینه بعدی و رنگ قرمز را تنها در موارد خاص بکار بگیرید.

بروزرسانی جدید
گوگل قصد دارد که ابزار جدیدی را برای تعیین تعداد جستجوی کلمات کلیدی توسط کاربران در ماه معرفی کند و در آینده دسترسی به ابزار keywords tool external ممکن نخواهد بود. بزودی مقاله‌ای برای معرفی قابلیت‌ها و امکانات این ابزار جدید منتشر خواهیم کرد.

کلمات کلیدی به کلمه ها و عبارت هایی گفته می شود که کاربران اینترنت برای دستیابی به یک کالا،خدمت و یا یافتن پاسخ سوالشان ،در موتورهای جستجو (از جمله گوگل) جستجو می کنند.

همانطور که متوجه شدید اگر کلمات کلیدی مناسبی را برای سایت یا فروشگاه خود انتخاب کنید و در آن ها رتبه مناسبی را به دست آورید  افراد زیادی از سایت شما بازدید خواهند کرد و احتمالا فروش شما به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.

آیا فرمول خاصی در انتخاب کلمه‌ کلیدی مناسب برای سئو وجود دارد؟

قوانین و اصول انتخاب کلمات کلیدی مناسب :

همانطور که می دانید بودن سایت شما در صفحه ی اول گوگل باعث می شود افرادی که در مورد خدمات و محصولات شما جست و جو می کنند شما را پیدا کنند و اول از همه، وارد سایت شما شوند.ابزاری که به گوگل می فهماند سایت شما در مورد چه چیزی است و باید در نتایج جست و جوی چه کلمه هایی پیدا شوید کلمات کلیدی می باشد.در ادامه به اصول یافتن کلمات کلیدی می پردازیم.

اصل اول:ارتباط کلمات کلیدی با موضوع سایت شما:

به نظر من مهمترین اصل برای انتخاب کلمه ی کلیدی همین اصل است.برای اینکه بتوانید کلمات کلیدی مرتبط با موضوع فروشگاه اینترنتی خود را پیدا کنید یک ورق کاغذ بردارید و خودتان را بگذارید جای کاربران اینترنت.فکر کنید که کسی که می خواهد محصولات شما را پیدا کند چه عبارت هایی را ممکن است جست و جو کند تا بخواهد به وب سایت یا فروشگاه شما دست پیدا کند..همچنین باید سعی کنید یک بخش با نام بلاگ در سایتتان راه اندازی کنید و مقاله های مرتبط با محصولات و خدماتتان را در انجا منتشر کنید.این مقاله ها به افزایش اعتبار سایت شما و کسب ورودی از گوگل کمک زیادی می کنند.

اما قبل از نوشتن مقاله ها باید فکر کنید و ببینید مخاطبان شما چه نیاز هایی دارند و شما با نوشتن چه مقاله هایی(که مرتبط با زمینه ی کاریتان است)می توانید آن ها را به صورت هدفمند به سایت خود هدایت کنید.

برای انتخاب بهترین کلمات کلیدی گاهی اوقات لازم است از مردم عادی نظر خواهی کنید و با توجه به نظر آن ها نسبت به انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب اقدام کنید.همچنین می توانید از پیشنهادات خود گوگل که در هنگام جست و جو های مرتبط نمایش داده می شود استفاده کنید.
قبل از اینکه اصل دوم را بیان کنم دوباره تاکید می کنم که حتما از کلمات کلیدی مرتبط با زمینه فعالیتتان استفاده کنید.
اگر کاربر دنبال چیزی باشد و به وسیله ی گوگل وارد سایت شما شود اما نیازش برطرف نشود سریعا سایت شما را ترک می کند و همین کار باعث می شود که رتبه ی سایت شما در گوگل افت پیدا کند.

ضمنا سایت هایی که در همه ی زمینه ها مقاله می نویسند از نظر موتورهای جست و جو اعتبار مورد نیاز برای داشتن یک رتبه عالی را ندارند.پس حتما مقاله های مرتبط با حوزه ی فعالیتتان در سایت خود قرار دهید.

موقع انتخاب کلمات کلیدی روی نیاز مخاطبانتان تمرکز کنید.نه روی وارد کردن افراد به سایتتان .

متاسفانه بعضی سایت ها به هر قیمتی حتی با استفاده از کلمه کلیدی غیر مرتبط می خواهند افراد زیادی را وارد سایتشان کنند.هر چند که در ابتدا موفق می شوند اما در اثر گذشت زمان به شدت آسیب می بینند.

اصل دوم:میزان جستجوی کلمات کلیدی در هر ماه:

بعد از اینکه لیستی از کلمات کلیدی را تهیه کردید باید یکی یکی تمام آن ها را بررسی کنید و ببینید هر کدام چند بار در ماه جست و جو می شود.بهترین ابزاری که برای این کار می توانم به شما معرفی کنم google keyword planner است.بعد از اینکه این مقاله را کامل خواندید می توانید از انتهای مقاله آموزش کار با گوگل کیوورد پلنر را مشاهده کنید.

در انتخاب کلمه ی کلیدی ،میزان جست و جوی کلمه ی انتخابی شما بسیار مهم است.بارها شده که سایت هایی را دیده ام که ماه ها برای سئوی فروشگاه اینترنتی خود تلاش کرده اند و برای کلمه های کلیدی به صفحه ی اول گوگل آمده اند که هرگز جست و جو نمی شوند.درنتیجه تنها چیزی که با انجام این کار بدست آورده اند اتلاف زیاد وقت و هزینه بوده است.
این اتفاق دقیقا مانند این است که شما مغازه ای زیبا و شیکی را در نقطه ای از شهر بزنید که هیچ کس در آن محل رفت و آمد نمی کند!

پس لازم است کار کردن و یادگیری با ابزاری که بهتون معرفی کردم را حتما جدی بگیرید و برای تحلیل کردن میزان جستجوی کلمات به مقدار کافی وقت بگذارید.

آیا فرمول خاصی در انتخاب کلمه‌ کلیدی مناسب برای سئو وجود دارد؟

اصل سوم:میزان رقابت:

هر چقدر که سایت ها ی بیشتری وجود داشته باشند که بخواهند برای یک کلمه یا عبارت کلیدی خاص به صفحه ی اول گوگل بیایند رقابت برای شما سنگین تر می شود و در نتیجه هزینه ی سئوی سایتتان افزایش می ابد.اگر فروشگاه اینترنتی شما نوپاست بهینه سازی سایتتان برای کلمات کلیدی پر رقابت مثل خود کشی است.زیرا هزینه ی بسیار زیادی برای این کار باید بکنید و این هزینه ممکن است بودجه ی شما را برای گسترش سایر بخش های فروشگاهتان به سرعت مصرف کند.

بهترین کلمات کلیدی برای شروع ،کلمات کم رقابت است و بهتر است که به تدریج وارد عرصه ی رقابت با فروشگاه های قدیمی و قدرتمند شوید.حتی خود ما نیز وقتی که می خواهیم فروشگاهی را برای کلمه ی کلیدی خاصی بهینه کنیم که پر رقابت است،ابتدا از عبارت های کم رقابت کار بهینه سازی فروشگاه را شروع می کنیم و به تدریج که اعتبار سایت افزایش پیدا کرد وارد عرصه ی رقابت با فروشگاه های قوی تر می شویم.
برای تشخیص اینکه میزان رقابت یک کلمه کلیدی لازم است عوامل بسیار زیادی را در نظر بگیرید.امروزه عوامل زیادی در تشخیص میزان رقابت یک کلمه کلیدی موثر است.عواملی مانند میزان لایک های شبکه های اجتماعی،میزان اشتراک ها،میزان بک لینک ها و …

لذا برای تحلیل کلمات کلیدی خود حتما از یک کارشناس کمک بگیرید.

در گذشته گفته می شد که کلمه کلیدی را به صورت”کلمه مورد نظر”در گوگل جستجو کنید،اگر میزان نتایج پیدا شده کمتر از ده هزار نتیجه بود،رقابت کم بوده و این کلمه برای بهینه سازی سایت شما مناسب است(البته به شرطی که در گوگل جست و جو بشود!)اگر نتایج بین ده هزار تا صد هزار باشد رقابت متوسط است و برای شروع کار بهینه سازی ممکن است نیاز باشد هزینه و وقت بیشتری برای بهینه سازی سایتتان در آن کلمه کلیدی اختصاص دهید.

اگر هم نتایج بیش از صد هزار باشد رقابت سنگین است و بهینه سازی سایتتان برای این کلمه کلیدی بسیار سخت ،زمانبر و هزینه بر است و ما پیشنهاد می کنیم برای بهینه کردن سایتتان از چنین کلماتی شروع نکنید.
اگر که با کلمه ی پررقابتی شروع کنید ممکن است بعد از ماه ها تلاش در صفحه ی سوم یا چهارم گوگل قرار بگیرید!

البته روش فوق مربوط به الگریتم های قبلی گوگل است و اگر می خواهید میزان رقابت برای یک کلمه را بررسی کنید حتما از یک کارشناس کمک بگیرید.

جمع بندی:

روش انتخاب کلمات کلیدی :
۱- لیستی از کلمات کلیدی مرتبط با زمینه ی فعالیت فروشگاهتان تهیه کنید.
۲- میزان جست و جوی هر یک را با استفاده از ابزار گوگل کیوورد پلنر مشخص کنید.
۳- میزان رقابت را برای هر کلمه مشخص کنید.
۴- تمامی کلمات خود را در جدولی مانندجدول زیر وارد کنید.
۵- برای بهینه سازی سایتتان از کم رقابت ترین کلمات(که در گوگل هم جست و جو بشود!) شروع کنید و طبق لیستی که تهیه کرده اید از آن ها استفاده کنید.
۶- این لیست را هر ماه بروز آوری کنید.ممکن است که نیاز باشد در هر ماه چند ساعت برای این کار وقت بگذارید.
امیدوارم که این مقاله در زمینه ی انتخاب کلمات کلیدی کمکتان کرده باشد.پیشنهاد می کنم آموزش گوگل کیورد پلنر و آموزش گوگل ترند را هم مشاهده کنید.

۲ دیدگاه برای “کلمات کلیدی چیست؟ چرا کلمات کلیدی این همه در سئو مهم هستند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *